Čerpání hypotéky

Po úspěšném schválení žádosti o hypotéční úvěr ze strany banky a po podpisu úvěrové smlouvy přichází na řadu čerpání zmíněného úvěru. Podle účelu hypotéky je možné čerpat přidělený úvěr buď jednorázově, nebo postupně. Mrkněte na to, jak probíhá čerpání hypotéky a kolik času na vyčerpání úvěru máte.

Při sjednávání hypotéky se banka vždy zajímá o účel využití úvěru. Podle účelu si klienti nejčastěji berou hypotéku na:

  • na úhradu kupní ceny bytu, rodinného domu či pozemku
  • na výstavbu nemovitosti nebo také financování její rekonstrukce, dostavby, přístavby či nástavby
  • na refinancování stávajícího hypotečního úvěru
  • na vypořádání společného jmění manželů či dědictví.

Od účelu využití hypotéky se odvíjí i způsob jejího čerpání.

Kdy můžete začít čerpat hypotéku

Hypotéku je možné začít čerpat teprve po splnění všech podmínek uvedených v úvěrové smlouvě a dodání všech požadovaných dokumentů. Proto je dobré, již před schválením hypotečního úvěru, s bankou probrat, jaké budou podmínky čerpání a dopředu počítat s tím, co budeme muset před čerpáním vlastně splnit, abychom následně nebyli překvapeni.

Dvě možnosti čerpání hypotéky

Možné jsou pouze dva způsoby čerpání hypotečního úvěru, a to jednorázově nebo postupně. První možnost se týká nákupu nemovitosti, vypořádání majetkových poměrů mezi exmanželi nebo dědici a také refinancování. Naopak při výstavbě nemovitosti nebo její rekonstrukci, dostavbě, nástavbě a dalších stavebních úpravách nezískáte většinou přidělenou cílovou částku naráz, ale v několika etapách. Jsou ale banky a případy, kdy je hned na začátku dostatečná hodnota zástavy a může být hypotéka čerpána i najednou. Hypotéku je možné čerpat pouze bezhotovostně, kdy banka odešle určitou částku podle úvěrové smlouvy na na předem definované bankovní účty. 

Čerpání hypotéky při nákupu nemovitosti

Postup při čerpání hypotéky se mírně liší podle toho, zda je kupovaná nemovitost zatížena hypotékou nebo nikoliv. Pokud není kupovaná nemovitost zatížena hypotékou prodávajícího, převede banka sjednanou část kupní ceny na účet prodávajícího nebo do advokátní, notářské či bankovní úschovy. 

V případě, že je kupovaná nemovitost zatížena hypotékou, pošle vaše banka jednu část sjednané kupní ceny na účet banky (pozn. částka odpovídající nesplacené části hypotéky), u níž má prodávající sjednanou hypotéku. Zbývající část sjednané kupní ceny odesílá banka opět do advokátní, notářské či bankovní úschovy nebo na bankovní účet prodávajícího. 

Na jednorázové vyčerpání klasické hypotéky dávají banky obvykle 12 měsíců od podpisu úvěrové smlouvy. U amerických hypoték je to zpravidla 6 měsíců.

Čerpání hypotéky při výstavbě nemovitosti

Při výstavbě, rekonstrukci a opravách nemovitosti uvolňuje banka peníze postupně podle skutečně provedených stavebních prací, a to ve většině případů na základě průběžných kontrol provedených bankovním odhadcem. Jen výjimečně také na základě předložených faktur.

Banka podle zvoleného způsobu výstavby vyplatí peníze buď přímo na váš bankovní účet, nebo na účet stavební firmy. Na vyčerpání hypotéky máte v tomto případě vždy 24 měsíců od podpisu úvěrové smlouvy. Pokud jde výstavba pomaleji, můžete banku požádat o prodloužení doby čerpání formou dodatku k úvěrové smlouvě. Za tento dodatek zaplatíte v průměru pět tisíc korun. Po dobu čerpání hypotečního úvěru platíte pouze úroky z vyčerpané částky a hypoteční úvěr zatím vůbec nesplácíte.

Čerpání hypotéky refinancování

Při refinancování hypotéky čerpáte vždy na bankovní účet banky, dle vyčíslení hypotečního úvěru, který chcete refinancovat, Na čerpání hypotéky v případě refinancování máte standardně až 24 měsíce, některé banky mají čerpání nastavené v případě refinancování na max. 12 měsíců a jedna banka vám dokonce umožní čerpat hypotéku až 36 měsíců od podpisu hypotečního úvěru. 

Přejít nahoru