Vyřízení hypotéky krok za krokem

Hypotéka patří mezi poměrně složité finanční produkty a samotné vyřízení hypotéky je pro většinu klientů poměrně náročné na čas i peníze. Úplným základem mé práce je tento proces co nejvíce zpříjemnit a vyřízení úvěru maximálně zjednodušit. Za mé služby hypotečního poradce klienti nic neplatí, jsme placené ze strany bank formou provizního ohodnocení. Pojďme se nyní podrobněji podívat, jak probíhá naše spolupráce, a to pěkně krok po kroku.

Jak tedy probíhá naše spolupráce?

1. krok – úvodní konzultace

Naši spolupráci můžeme zahájit třeba úvodní schůzkou. Klient se ozve, nejčastěji prostřednictvím emailu a následnou komunikací si domluvíme termín osobního setkání. Nicméně úvodní konzultaci zvládneme i po telefonu či prostřednictvím některých online aplikací.

Při naší konzultaci se zeptám na několik základních informací, které pro posouzení vašich úvěrových možností potřebuji znát. Především probereme:

 • účel vašeho úvěru: probereme, zda se chystáte koupit byt či RD, zda uvažujete stavět RD či rekonstruovat, případně zda potřebuje současný úvěr refinancovat nebo konsolidovat několik úvěrů dohromady; proberme, zda již máte nemovitost vybranou, zda kupujete od realitní kanceláře či od koncového prodávajícího a jak jsme na tom s časem, zda se spěchá nebo nespěchá;
 • vaši bonitu: probereme vaše čisté měsíční příjmy, výše splátkových výdajů a výše aktuálních finančních závazků; probereme jakým způsobem banky počítají příjem a jakým způsobem se příjem dokládá; pokud narazíme na nějaké komplikace s bonitou žadatele / žadatelů, důkladně probereme, jak postupovat dále, abychom hypoteční úvěr získali;
 • požadavky klienta na předmětné financování: probereme vaši představu o financování, preferovanou splatnost úvěru, preferovanou fixaci úrokové sazby, velikost vlastních zdrojů, možnost dozajištění další nemovitostí, probereme případné problémy s vyřízením úvěru, probereme obecně proces vyřízení hypotečního úvěru; průběžně samozřejmě odpovídám na všechny případně dotazy ze strany klientů.
Všechny informace, poskytnuté při úvodní konzultaci, samozřejmě považuji za citlivé a nemohu tyto informace použít pro jiný účel, než pro jaký jste mi je poskytli. K vašim osobním osobním údajům přistupuji velmi odpovědně, jsem vázán mlčenlivostí.
Text: Vlastimil Kopečný

2. krok – návrh financování

Na základě poskytnutých informací provedu analýzu možností a vyberu z nabídek bank nebo stavebních spořitelen tu nejvhodnější pro vás. Modelaci úvěru zasílám emailem, nejčastěji do 24h od úvodní konzultace. Spolu s modelací hypotečního úvěru zasílám i všechny potřebné informace, které k zaslané kalkulaci HÚ. Budete přesně vědět, jaké podklady jsou pro vyřízení úvěru potřeba, jak dlouho bude schvalování přibližně trvat a jaký bude následovat postup v průběhu zpracování žádosti o úvěr a po schválení úvěru.

Kalkulaci hypotečního úvěru posílám ve formě srovnání jednotlivých nabídek ze strany bank, kalkulace obsahuje vždy reálné úrokové sazby i poplatky spojené s vyřízením hypotečního úvěru.
Text: Vlastimil Kopečný

3. krok – konzultace zaslané kalkulace financování

V případě, že potřebuje klient nějaké doplnění zaslané kalkulace hypotečního úvěru, toto doplnění řešíme formou emailu, případně telefonické komunikace. V případě, že klient preferuje osobní setkání, domluvíme se samozřejmě na osobní schůzce, kde probereme navržené financování a další postup řešení. Osobní schůzku můžeme realizovat o in-line, prostřednictvím videohovoru.

V případě, že navržené řešení dává klientovi smysl, domluvíme se na podání žádosti o hypoteční úvěr ve zvolené bance.
Text: Vlastimil Kopečný

4. krok – podání žádosti o HÚ a následné schvalování řešené hypotéky

Připravíme potřebné podklady k úvodnímu projednání a následně podáváme žádost o hypotéku ve zvolené bance. Žádost podáváme většinou prostřednictvím online přístupů, které jako hypoteční specialista mám k dispozici. Mojí prioritou je co nejvíce vám ušetřit čas a peníze, a proto relativně hodně věcí dělám na pozadí celého procesu tak, abych vám proces co nejvíce zjednodušila.„Považuji za důležité připomenout, že vždy jednám v zájmu klienta a nikoliv banky“

Jen pro představu uvádím, co všechno pro své klienty běžně zajišťuji:

 • podáváme žádost o hypotéku a provádíme tkz. skoring úvěrové žádosti (výsledkem scoringu je vyhovuje / vyhovuje za určitých podmínek / nevyhovuje)
 • v případě, že je scoring hypotéky „vyhovuje“, je to tedy v pořádku, zajištuji garanci úrokové sazby v bance, podíváme individuální žádost na centrálu banky o možnosti přidělení speciální úrokové sazby (vyjednání s bankou);
 • v případě, že je scoring hypotéky „vyhovuje za určitých podmínek“, řeším, zda jsou podmínky splnitelné a jakým způsobem nejrychleji splnit podmínky kladené ze strany banky;
 • v komunikaci s klientem připravíme podklady, které banka potřebuje ke schválení hypotečního úvěru (pokud mohu zajistit dokument sám, vyřeším doložení tohoto dokumentu bez součinnosti klienta;
 • objednávám odhad financované nemovitosti (odhad nemovitosti je se mnou vždy zdarma, klient ušetří cca 5.000 Kč);
 • zjišťuji povodňovou zónu lokality, kde se daná nemovitost nachází, abychom předešli případným komplikacím s odhadem, případně s následným pojištěním nemovitostí;
 • stahuji list vlastnictví z katastru nemovitostí, případně i původní nabývací titul (je-li potřeba), případně prohlášení vlastníka, v případě, že řešíme ocenění nemovitosti online;
 • komunikuji s realitním makléřem a zajišťuji součinnosti při sepsání návrhu kupní smlouvy, smlouvy o advokátní úschově kupní ceny, aby ještě před tím, než je odešleme do banky, odpovídala jejím metodickým požadavkům a nebylo nutné ji následně dodatečně opravovat (šetřím čas a peníze klienta);
 • v případě, že se kupní cena realizuje do bankovní úschovy (pokud klienti nechtějí advokátní úschovu) pomáhám s vyřízením této úschovy; ušetříte tak za běžnou cenu v bance od 4.000,- až 15.000,- podle výše částky; bankovní úschovu jsem zpravidla schopen zajistit se slevou anebo často i zcela zdarma.
 • klientovi pravidelně reportuji aktuální stav řešeného hypotečního úvěru, s bankou komunikuji dle potřeb a dle požadavku ze strany schvalovatele;
 • problémy při řešení hypotéky či následném schvalování řeším za klienta, pokud potřebuji součinnost klienta, využívám většinou emailovou komunikaci
Výsledkem tohoto procesu je odeslání kompletní úvěrové složky do konečného schválení.
Text: Vlastimil Kopečný

5. krok – schválení HÚ a podpis úvěrové dokumentace

Jakmile je hypoteční úvěr schválen, ihned vás o schválení informuji. Příprava smluvní dokumentace bance zabere většinou 1-2 dny, pokud je nějaká mimořádná situace, tak i déle. Návrh dokumentace následně dostávám na email, provedu kontrolu všech důležitých bodů ve smlouvě, hlavně podmínky čerpání a následně návrh smluvní dokumentace posílám vám na kontaktní email, abyste měli čas si ji v klidu počíst a připravit si případné otázky. 

Úvěrovou dokumentaci podepisujeme u mne v kanceláři, pokud to metodika banky povoluje, v některých bankách se dokumentace musí podepsat na pobočce banky. Než přejdeme k podpisu úvěrové dokumentace, ještě ji s vámi projdu, telefonicky, případně online přes videohovor.
Text: Vlastimil Kopečný

6. krok – čerpání hypotečního úvěru

Hypotéka schválená, podepsaná a nyní je potřeba tkz. vyčerpat finanční prostředky z této hypotéky. Čerpání může být jednorázové (koupě, refinancování) nebo postupné (výstavba či rekonstrukce). Čerpání lze provést, až po splnění podmínek ze strany banky (podmínky čerpání nebo také odkládací podmínky) a k čerpání může dojít kdykoliv po splnění těchto podmínek, samozřejmě do doby, které je uvedena v úvěrové smlouvě. Standardně samozřejmě pomáhám klientovi s čerpáním řešené hypotéky a postarám se, aby čerpání bylo co nejjednodušší.

Jedna z podmínek čerpání je i pojištění předmětné nemovitosti. Jako finanční specialista mohu klientovi pomohu s uzavřením kvalitního pojištění nemovitosti a navíc umím poskytnout obchodní slevu na předmětné pojištění, v některé pojišťovně až 50% z ceny pojištění. Touto slevou snižuji cenu pojištění až o tisíce korun ročně.
Text: Vlastimil Kopečný

7. krok – následný servis

Vyčerpáním hypotečního úvěru naše spolupráce nekončí. Automaticky klientovi vždy otevírám tkz. elektronický šanon, kde mu nasdílím veškerou dokumentaci k podepsanému hypotečnímu úvěru. Pokud mám u klienta sjednané i další produkty, taktéž veškeré dokumenty k těmto produktům klient vidí v tomto šanonu. Nikdy se již nestane, že budete hledat úvěrovou smlouvu, případně pojistnou smlouvu k majetkovému pojištění. Za klienta hlídám různé výročí ve smlouvách a včas klienta upozorním na potřebné kroky, které je potřeba udělat. Naleznete zde i kontaktní údaje na moji maličkost pro pozdější potřebu.

Kdykoliv potřebujete, můžete se na mne kdykoliv obrátit a probereme vše potřebné.
Text: Vlastimil Kopečný

Chcete se mne na něco zeptat nebo domluvit si termín úvodní konzultace?

Neváhejte mne kdykoliv kontaktovat.

Přejít nahoru