Opravdu potřebuji životní pojištění?

Opravdu potřebuji životní pojištění? Vyplatí se vůbec sjednat životní pojištění? Tuto otázku dostávám od klientů velice často. Pojďme se nyní podívat, jak to tedy s tímto finančním produktem je. Životní pojištění je finanční produkt, který si musíte tkz. koupit v době, kdy ho nepotřebujete. Jakmile jej totiž potřebujete, tak už je bohužel pozdě.

Při vstupu do životního pojištění chce každá pojišťovna znát Váš současný zdravotní stav. Pokud již před sjednáním máte nějaké zdravotní problémy, tak je velice pravděpodobné, že Vám pojišťovna dá na tyto zdravotní problémy výluku z pojištění nebo vám dá přirážku na ceně za toto pojištění. Pojistná smlouva tak nebude plně funkční, a navíc může být výrazně dražší než obvykle. Ideálním klientem pro životní pojištění je tedy mladý a zdravý člověk, který má pojistnou smlouvu nejlevnější a zároveň je smlouva plně funkční bez výluk.

Bohužel většina mladých lidí necítí potřebu být pojištěna, protože ještě nemají svou reálnou zkušenost se zdravotním problém a jeho dopadem na finance. Je svým způsobem smutné, že se na mne poměrně často obrací klienti, kteří již mají nějaké zdravotní problémy, často i veliké a zatím neměli žádnou životní pojistku. A nyní, v rámci staršího věku a bohužel zdravotních komplikací by si chtěli již pojistku sjednat. V mnoho případech se jedná i o nepojistitelné klienty, kteří by chtěli produkt mít, ale žádná pojišťovna je nechce do pojištění tkz. přijmout. To je poměrně zapeklitá situace, že? Na druhou stranu ale nebudu tvrdit, že životní pojištění potřebuje každý. Existují opravdu i lidé, kteří jej nepotřebují, hlavně ti, kteří disponují větším majetkem, který v případě nepříjemné životní situace poskytne finanční polštář. Pojďme si tedy vysvětlit, kdy se Vám tento produkt vyplatí a kdy za něj naopak můžete ušetřit peníze. 
Text: Vlastimil Kopečný

K čemu je životní pojištění dobré?

Na úvod bychom si měli vysvětlit, k čemu takové životní pojištění má sloužit. Životní pojištění má sloužit pro případ nenadálých životních situací, které způsobí vám nebo vašim nejbližším, propad Vašeho současného příjmu, a to buď krátkodobě či dlouhodobě. Tyto události rozdělujeme na 3 základní životní aspekty.

Smrt

Tato životní událost je tou nejzásadnější a nejvíce ovlivňující. Člověk v tomto případě nemyslí na sebe, ale na své nejbližší. Jak by bez něj zvládli fungovat a kolik by potřebovali finančních prostředků. V životním pojištění se pro tyto případy můžete pojistit jak na úraz, tak i na nemoc.

Invalidita

V tomto případě si klient pojišťuje pokles pracovní schopnosti v návaznosti na nepříjemnou životní událost související s úrazem nebo nemocí. Tato situace může rapidně ovlivnit rodinný rozpočet. Dochází jednak k velkým poklesům příjmu, a to na dlouhou dobu, často i napořád. Tyto situace si často vyžádají mimořádné finanční náklady navíc.

V případě poklesu pracovní schopnosti můžete požádat o přiznání invalidního důchodu až po 12 měsících pracovní neschopnosti a máte alespoň 5 let důchodového pojištění. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vyhodnotí, na který stupeň invalidního důchodu máte nárok. V ČR máme 3 stupně invalidity, invalidita III. stupně, invalidita II. stupně a invalidita I. stupně. První stupeň Vám ČSSZ uzná, pokud vám poklesla pracovní schopnost o 35-49 %, druhý stupeň, pokud Vám poklesla pracovní schopnost o 50-69 % a třetí stupeň, pokud Vám poklesla o 70 % a více. V životním pojištění se můžete pojistit jak na invaliditu úrazem, tak nemocí.
Textace: Vlastimil Kopečný

Dlouhodobá pracovní neschopnost

Jedná se o problém krátkodobého charakteru do 12 měsíců. Pokud je člověk zaměstnaný, tak má v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti nárok na náhradu od zaměstnavatele v dané výši a poté již dostává náhradu od ČSSZ. Většinou se jedná o výši cca 60 – 70 % současného příjmu. Pokud člověk podniká jako OSVČ a neplatí si dobrovolné nemocenské pojištění, tak nemá nárok na žádnou náhradu. Tito lidé jsou poté nejzranitelnější a propad příjmu je u nich nejvyšší. Na pracovní neschopnosti můžete být nejdéle 12 měsíců, poté 3 měsíce navíc v případě žádosti o invalidní důchod. Po celou dobu pracovní neschopnosti klientům chybí část příjmů a často si jejich nemoc či úraz žádá mimořádné výdaje. Toto riziko si můžete v životním pojištění pokrýt připojištěním pracovní neschopnosti z důvodu nemoci i úrazu. Můžete si také připojistit tzv. bolestné v případě úrazu formou denních dávek na úraz nebo hospitalizaci z hlediska úrazu i nemoci.

Toto jsou základní atributy životního pojištění a nyní přemýšlejte, zda ho opravdu potřebujete?
Text: Vlastimil Kopečný

A kdy tedy potřebujeme sjednat životní pojištění?

Zjistit, zda potřebujete tento finanční produkt nebo ne, je jednoduché. Je potřeba se zamyslet nad životními situacemi, které nikdy nechcete, aby nastaly, ale pokud by nastaly, tak abyste věděli, co Vás čeká a zda to finančně zvládnete. Je potřeba vědět, jak funguje sociální systém v ČR a vědět přesně, na co budete mít od ČSSZ nárok. Dále je potřeba vědět, jak vysoké máte finanční rezervy a jaký je Váš majetek. Poslední věcí je mít dobrý přehled o Vašem životním standardu. Tedy kolik měsíčně potřebujete ke svému běžnému životu. Jakmile znáte tyto údaje, tak se můžete zamyslet nad negativními scénáři a popřemýšlet, zda potřebuji životní pojištění nebo nepotřebuji.

Smrt:  

V tomto případě potřebuje člověk minimálně pokrýt náklady s touto událostí spojenou (pohřeb), které bude muset hradit pozůstalá osoba. V dnešní době se jedná o cca 50tis. Kč, ale někdy i 100tis. Kč. Často se tento výdaj bohužel neřeší v situaci životního pojištění a tak nějak se předpokládá úhrada s naspořených peněz. To je škoda a není žádný důvod tento výdaj nezahrnout do základního nastavení životního pojištění.

Dále pokud má člověk nějaký závazek v podobě úvěru a nechce, aby jej zdědili pozůstalí, tak je dobré myslet na to, jak by se úvěr doplatil, v případě úmrtí.

Poslední věcí je zamyslet se nad tím, zda je na Vás někdo ekonomicky závislý, což bývají například nezaopatřené děti či žena, prostě nejbližší, kteří s vámi žijí ve společné domácnosti. Je dobré se zamyslet, jak by to bez Vás prostě zvládli, minimálně do doby, než vznikne nárok na některé dávky z našeho sociálního systému v podobě vdovského či sirotčího důchodu.

Pokud Vaše finanční rezervy, majetek a dávky z našeho sociálního systému dostačují na zajištění všech těchto věcí, tak životní pojištění nepotřebujete. Pokud tomu tak není, tak prostě doporučuji chybějící peníze pokrýt tímto finančním produktem a sjednat kvalitní životní pojištění.
Text: Vlastimil Kopečný

Invalidita:

V případě invalidity je potřeba myslet na to, zda si budete schopni s invalidním důchodem zachovat stejný životní standard nebo nikoliv. Zároveň je dobré si vypočítat, zda byste byli schopni platit stále své dlouhodobé závazky, například splátku hypotéku. Pokud opět přesně víte, kolik bude Váš příjem v invalidním důchodu a zároveň znáte svoje životní náklady, tak je jednoduché si opět vypočítat, zda pojištění potřebujete či ne. Pokud byste i v případě invalidity zvládali vše platit, tak pojištění nepotřebujete. Pokud nemáte dostatečný majetek či rezervy, například na doplacení hypotéky či dorovnání chybějícího příjmu, tak je potřeba toto řešit formou pojištění.

Dlouhodobá pracovní neschopnost:

Opět se jedná o stejný princip. Pokud přesně víte, jak vysoká by byla výše Vaší dávky v pracovní neschopnosti a znáte své měsíční náklady, tak jste schopni si propočítat, zda byste v této situaci zvládli fungovat nebo byste museli sahat do rezerv. V tomto případě je potřeba si propočítat, zda by vám na to Vaše rezervy stačily. Pokud ano, tak nepotřebujete pojištění těchto rizik. Pokud by tomu tak nebylo, chyběly by Vám peníze a rezerva by nebyla dostatečná, tak je dobré mít na tyto situace sjednané pojištění. 

Přejít nahoru