Nová pravidla pro předčasné splacení hypotéky v roce 2024

Novela zákona o spotřebitelském úvěru upřesňuje pravidla s účinností od 1. 9. 2024 pro předčasné splacení hypotéky v průběhu doby, po kterou je fixována úroková sazba hypotečních úvěrů Cílem novely je nastavení vyvážených podmínek spravedlivých pro všechny spotřebitele. Schválený návrh proto důsledně rozlišuje, zda má spotřebitel pro splacení hypotéky oprávněný důvod, jestli se nachází ve složité životní situaci, nebo je motivován pouze finanční optimalizací, a to přechodem k jiné bance za nižšími úroky.

Změny hypoték v roce 2024

Návrh jednoznačně stanoví, jakou náhradu může banka požadovat při předčasném splacení hypotéky během fixace. V takovém případě vzniká bance právo na limitovanou náhradu administrativních nákladů a části ušlých úroků (úrokový rozdíl). Tento rozdíl představuje souhrn úroků, o které banka přijde při předčasném splacení u dané smlouvy do konce doby fixace, snížený o úroky, které by banka získala z poskytnutí nového hypotečního úvěru. Jedná se tak o obdobnou úpravu, kterou uplatňuje celá řada dalších členských státu EU.

Poplatek 0,25 % za každý rok do konce fixace

Původně se hovořilo o poplatku ve výši 2 % ze zbývající jistiny. To by například znamenalo:

  • Pokud byste se rozhodli předčasně doplatit zbývajících 100 000 Kč z vaší hypotéky, banka by vám k tomu navíc naúčtovala poplatek za předčasné splacení ve výši 2 000 Kč.
  • Pokud byste chtěli předčasně splatit milion, poplatek by činil 20 000 Kč.

Proti tomuto původnímu záměru Ministerstva financí ČR se začala bouřit jak velká část poslanců, tak i lidé. Nakonec se tedy dospělo k poplatku ve výši 0,25 procenta.

V novele zákona o spotřebitelském úvěru, která už vyšla ve Sbírce zákonů, se můžete dočíst, že půjde nikoliv o sankci, nýbrž o „náhradu účelně vynaložených nákladů, které vzniknou v souvislosti s předčasným splacením“.
Text: Vlastimil Kopečný

Tato náhrada účelně vynaložených nákladů bude:

  • 0,25 % z předčasně splacené části celkové výše úvěru za každý započatý rok zbývající do konce období, pro které je sjednána pevná zápůjční úroková sazba, nejvýše však 1 %.

Od kdy platí změna hypoték v roce 2024?

Novelu zákona o spotřebitelském úvěru schválili v listopadu 2023 poslanci a na konci roku 2023 vyšla ve Sbírce zákonů.

Ještě ale tato novela neplatí

Pokud tedy máte v plánu předčasné splacení hypotéky, měli byste si s tím pospíšit. Zatím se vše řídí starými pravidly pro hypotéky (respektive, každá banka má svá vlastní pravidla a jiné poplatky). Nová pravidla pro hypotéky začnou platit zřejmě až od září 2024. Od okamžiku, kdy vejdou nové hypotéky v platnost, budou se týkat všech nově uzavřených smluv.

Co se týká starších hypotečních smluv, tak tam bude pravidlo takové, že se jich nebudou týkat až do konce stávající fixace. Až v okamžiku, kdy vám sjednaná fixace skončí, začnou se na vás vztahovat nová pravidla o předčasném splacení hypotéky. Pokud byste chtěli hypotéku předčasně splatit dříve, můžete to mít ještě levnější.

Výjimky pro předčasné splacení zdarma

Některé banky umožňovaly (a stále ještě umožňují) předčasné splacení hypotéky zdarma. Existují ale i zákonné výjimky, kdy můžete přistoupit k předčasnému splacení hypotéky a banka za to od vás NESMÍ požadovat žádný poplatek.

Novela zákona o spotřebitelském úvěru seznam těchto životních situací ještě rozšiřuje.

Kdy můžete tedy splatit hypotéku předčasně zdarma?

  • na konci fixačního období
  • při dlouhodobé nemoci, invaliditě, úmrtí dlužníka nebo jeho manžela/partnera (pokud to prokazatelně sníží schopnost splácet)
  • 1x ročně, měsíc před výročím smlouvy můžete splatit až čtvrtinu zbývajícího dluhu
  • při plnění z pojištění zajišťujícího splacení hypotéky
  • při prodeji nemovitosti, na niž máte sjednanou hypotéku (ale jen pokud od uzavření hypoteční smlouvy uplynulo nejméně 24 měsíců)
  • při vypořádání společného jmění manželů při rozvodu, pokud se týká nemovitosti koupené na danou hypotéku nebo kterou se za hypotéku ručilo

Poslední dva body přitom patří k novinkám.

Zdroj: usetreno.cz

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru