Soumrak rodinných pojistek životního pojištění

Některé pojišťovny se rády chlubí, že na jedné pojistné smlouvě životního pojištění klidně pojistí 6 nebo klidně i 8 osob. Důvodem má být jednoduchost pro klienta a následná sleva na pojistném ve výši 5 až 15 %, a to v závislosti na výši celkového pojistného. Nicméně, je to však dostatečná kompenzace za nevýhody s tím spojené? Pojďme se na to nyní podívat.

Téma smysluplnosti rodinných smluv životního pojištění naposledy otevřela ČSOB Pojišťovna se svým novým rizikovým životním pojištěním, u kterého uvádí, proč musí být toto pojištění pouze pro jednu osobu. Není však jedinou pojišťovnou, která takto postupuje.

Hlavní problémy rodinných smluv, které tyto pojišťovny uvádějí, je možné shrnout následovně:

  • Rozvod: druhý pojištěný si chtěl následně uzavřít samostatnou smlouvu, rizika byla dražší, neboť vstupoval do pojištění starší, a mnohdy neprošel přes zdravotní ocenění. Obecně problémy pro další pojištěné odlišné od pojistníka při odstupování či výpovědi.
  • Smrt: podobné problémy jako u rozvodu v případě úmrtí hlavního pojištěného. Problém nejen pro dospělého, ale také pro pojištěné děti.
  • Předsmluvní dokumentace: z hlediska zákona je správné, aby byla na každou osobu zvlášť vypsána předsmluvní dokumentace, což u více osobové smlouvy splněno není. Každá osoba má své vlastní potřeby, rizika by tedy neměla být kopírována tak, jak se tomu někdy děje, a to ani u dětí (některé dělá sport, jiné nikoli).
  • Zdravotní ocenění: zdravotní problémy jednoho znamenaly zpoždění či úpravy smlouvy pro ostatní pojištěné. U většiny smluv s jedním pojištěným může díky automatickému ocenění vzniknout smlouva do několika sekund od vyplnění zdravotního dotazníku.
  • Nezávislé poradenství: v případě rodinných smluv není splněno. Každý z pojištěných si zaslouží nejlepší volbu a nabídka pro dítě může být lepší u jiné pojišťovny, než je pro dospělého.
  • Procesy při akceptaci: získání souhlasů všech pojištěných nelze řešit jednoduše zaplacením, u rodinných smluv je celý proces komplikovanější. Naopak u pojištění, kde pojistníkem je vždy pojištěná dospělá osoba nebo zákonný zástupce pojištěného nezletilého, je zavření pojištění naprosto hladké, poradce má jistotu, že se klient „nikde nezasekne“.
  • Daňové zvýhodnění: druhá pojištěná osoba na smlouvě nemůže čerpat daňové výhody, podmínkou pro daňové zvýhodnění je pojistník = pojištěná osoba.

Nevím, jak vám, ale mně rodinná pojištění smysl nedávají. Zatím se mně nepodařilo najít jednu pojišťovnu, která by měla současně nejlepší podmínky pro dospělého i pro dítě. Pojistit na jedné smlouvě více osob je spíše snahou o zjednodušení, nežli o poskytnutí nejlepšího možného poradenství.

Zdroj: akademiepojisteni.cz

Přejít nahoru