moneyNesprávně nastavené pojistné částky, škudlení na dvou stovkách, které v praxi znamenají stamilionové rozdíly v pojistném plnění nebo zamlčení důležitých věcí pojišťovně. Chyby děláme všichni, ale některých se lze vyvarovat. Pojďme se podívat, na co si dát pozor při sjednávání pojištění.

Pojištění majetku

V České republice se nachází zhruba 1,5 milionu trvale obydlených rodinných domů a více než čtyři miliony bytů. Experti z pojišťoven odhadují, že drtivá většina rodinných domů je kryta pojištěním, ale domácnost má pojištěnou pouze polovina majitelů nemovitostí. Je to dáno především tím, že lidé zaměňují pojištění stavby a pojištění domácnosti. Pro komplexně ochráněný byt či dům je třeba zkombinovat pojištění stavby a pojištění domácnosti. Pojištění stavby se vztahuje na samotnou budovu, v některých případech i na tzv. vedlejší stavby. Vedle toho stojí pojištění domácnosti, které kryje škody na vybavení uvedené nemovitosti.

Řada lidí má smlouvy uzavřené před mnoha a mnoha lety. Co už ale neřeší e to, že se mezitím hodnota jejich majetku změnila. Pojištění může být dobře funkční, když se s ním průběžně pracuje. Neměli bychom tak zapomínat své pojistné smlouvy a  čas od času tyto pojistné smlouvy upravit. Obecné doporučení je provádět aktualizaci smluv přibližně každé dva roky nebo v případě, že se změní hodnota našeho majetku. Nejčastějším momentem pro aktualizaci tak bývá rekonstrukce, výměna nábytku či nákup nových spotřebičů a elektroniky.

Doporučení

Při výběru pojištění především důkladně zvažte rizika, která potřebujete ošetřit, dejte si záležet s nastavením správné výše pojistných limitů a zajímejte se i o rozsah asistenčních služeb. Zamyslete se také nad možnostmi připojištění. To není jen zbytečným luxusem, ale může pro vás být v nepříznivé situaci užitečným pomocníkem. 

 

Nejčastější chyby v kostce

 • Nesprávný pojistník: Nemovitost by měl pojišťovat majitel, domácnost ten, kdo má uzavřenou nájemní (podnájemní) smlouvu. Resp. ten, kdo v ní bydlí.
 • Nesprávná rizika: Povodeň není záplava a naopak. Nemusíte na riziko povodně pojišťovat majetek, který je na kopci, resp. kam se voda nemá šanci dostat ani při nejhlubší fantazii.
 • Podpojištěný majetek: Méně není více, pokud má váš majetek vyšší hodnotu, než na jakou je pojištěný, při pojistné události vám pojišťovna bude krátit pojistné plnění.
 • Nízká nebo vysoká spoluúčast: Zlatý střed platí i v pojištění. Pokud je pro vás 20 000 Kč moc peněz, tak nemá smysl kvůli tomu inkasovat třeba 20% slevu na ročním pojistném. A opačně, nulová nebo nízká spoluúčast svádí k tomu, že do pojišťovny budete hlásit každou maličkost.
 • Připojištění nepotřebuji: Zatímco třeba pojištění elektromotoru vysavače je spíše zbytečnost, pokud nemáte drahý výrobek, třeba pojištění skel se vám může vyplatit, pokud máte třeba zasklenou lodžii. Když se má kdo o vás postarat, nemusíte spoléhat na asistenční služby. Ale pokud to nechcete riskovat, za dvě tři stokoruny máte vyřešeno náhradní ubytování, zámečníka či odvoz z nemocnice.
 • Společné prostory: Dát si kola do kolárny v paneláku je pohodlné, ale většinou jsou tím nepojištěna. Anebo budou mít velmi nízký limit plnění při krádeži.
 • Vandalové nejsou zloději: Když vám někdo poškodí vybavení domácnosti nebo nemovitost, ale nic neukradne, nejde o zloděje, ale vandalismus. Ujistěte se, že vaše pojišťovna na něj plní.
 • Chybějící zabezpečení: Pokud máte v domácnosti cenné předměty, ale její zabezpečení připomíná 18. století, při krádeži dostanete od pojišťovny peníze jen do limitu, který odpovídá požadované formě zabezpečení. Takže klidně třeba nic.
 • Chybějící dokumentace: Pokud po pojišťovně budete chtít úhradu za jakoukoli věc, musíte prokázat její existenci. A to lze jen obtížně, pokud nemáte doklad o koupi, fotodokumentaci nebo třeba videonahrávku se soupisem věcí.
 • Soukromé nebo firemní: V domácnosti jsou velmi často nepojištěné věci sloužící k podnikání, věci pronajaté či půjčené. Pokud je potřebujete pojistit, dohodněte si s pojišťovnou výjimku, pokud je nemá jako součást domácnosti.
 • Chyba v adrese: Jiná adresa místa pojištění a jiná adresa, kde skutečně jste, znamená, že když se něco stane, máte smůlu, pojišťovna neplní. Typická situace, pokud nahlásíte adresu trvalého pobytu na radnici, ale žijete samozřejmě jinde.

Poslední rada na závěr

Jak dobře jste si vybrali pojištění, prověří většinou až pojistná událost. A to už může být pozdě. V „lepším“ případě zjistíte, že vámi nastavená pojistná částka nepokryje celou škodu na vašem majetku, v tom horším případě se stane, že situace, která vás postihla, není v rámci vaší pojistné smlouvy vůbec ošetřena. Nesnažte se tak za každou cenu ušetřit. Pár stokorun, které na ročním pojistném ušetříte, vás může nakonec přijít velmi draho.

Zdroj: mesec.cz