obrazek32Máte pojištění odpovědnosti a myslíte si, že když vytopíte sousedy, uhradí škodu pojišťovna? Můžete si mýlit. Záleží totiž, jak k úniku vody dojde. Pojišťovny rozlišují například mezi tím, jestli vám jednoduše jen přeteče vana, nebo třeba praskne trubka ve zdi. Ačkoliv je výsledek stejný – naštvaní sousedi a škody a za tisíce – na každou z nehod se vztahuje jiné pojištění.

Pojistné podmínky bývají velmi komplikované a vyznat se v nich zabere mnoho času. Klienti často zjišťují, že některá rizika nemají vůbec pojištěná, ačkoliv si to celou dobu od uzavření pojistky mysleli. Bohužel toto vyjde na povrch většinou až ve chvíli, kdy se stane nějaká škoda a pojišťovna jim odmítne uhradit náhradu. Přitom by situaci často řešilo sjednání jiného, vhodnějšího pojistného produktu.

Podívejte se na přehled netradičních situací, které mohou nastat v neživotním pojištění a pravděpodobně leckoho překvapí. Dají se najít ale v platných podmínkách některých pojišťoven působících v České republice.

Vyplavený byt.

Pokud zapomene na to, že si napouštíte vanu, voda přeteče a vyplaví sousedův byt nebo vám vyteče pračka při praní, bude pojišťovna plnit z pojištění odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě, ale samozřejmě pouze v případě, máte-li ho uzavřené. Pokud však praskne trubka ve zdi vaší koupelny, uvedené pojištění odpovědnosti už bude na způsobenou škodu krátké. Na takové případy se totiž vztahuje jiné pojištění, konkrétně pojištění odpovědnosti vyplývající z držby nemovitosti (domu či bytu). A aby to bylo ještě o něco komplikovanější, když by došlo k prasknutí stoupaček společných pro více bytů, na škodu by se vztahovalo jen pojištění nemovitosti, a to bytového domu.

Ideálním řešením je tedy komplexní pojštění vašeho majetku a pozor na pojištění odpovědnosti.

Odpovědnost za psa nebo koně.

Běžné pojištění odpovědnosti kryje škody na zdraví, na majetku i nepřímé finanční škody. Především chovatelé si často zřizují i připojištění pro škodu způsobenou psem nebo koněm. To ale v případě některých pojišťoven kryje jen škody na zdraví a majetku, nepřímé škody už ne. Může tak dojít k například k situaci, že majitelovi uteče pes pod kola kamionu, jehož řidič kvůli leknutí havaruje a poškodí svůj náklad. Pojišťovna uhradí škodu na kamionu a nákladu, ale už nebude platit například za ztrátu firmy, která vznikne kvůli tomu, že materiál nemůže použít k aktuální zakázce.

V takovém případě by mohla firma požadovat uhrazení škody po majiteli zvířete. Opět je řešením důkladné studium pojistných podmínek, nebo rada odborníka, který má pojistné produkty dlouhodobě zmapované a vybere takový, který kryje rizika co možná nejkomplexněji.

Dvojnásobná spoluúčast.

Ta situace se stává dnes a denně. Řidič neodhadne vzdálenost při parkování a svůj vůz odře. Lekne se a v šoku se mu při vyjíždění „podaří“ odřít vůz znovu. Pro likvidaci škody pojišťovnou to má bohužel nepříjemné důsledky. Pojišťovna totiž každé jednotlivé odření počítá jako samostatnou škodní událost a majitel vozu musí v tomto konkrétním případě platit dvojnásobnou spoluúčast.

Výše spoluúčasti u havarijního pojištění je jeden z parametrů pojištění, na který je dobré při sjednání havarijního pojištění myslet.

Zkratovaný spotřebič v záruce.

U spotřebičů, na které se ještě vztahuje záruka, může dojít k zapeklité situaci, když spotřebič zkratuje kvůli přepětí či podpětí. Stává se totiž, že pojišťovna odmítne plnit z pojistky domácnosti, protože je spotřebič v záruce, což bývá jedna z výluk. Záruka se ale většinou nevztahuje na zkraty kvůli přepětí. Spotřebitel, který si tak myslel, že výrobek je pod „dvojitou“ ochranou – zárukou a pojistkou – zůstane jen s nefunkčním přístrojem, jehož poškození mu nikdo neuhradí.

Takže pozor na výluky v pojištění, možná budete překvapení, co všechno nemáte pojištěné.

Pojištění kola. Z poloviny.

Na českém trhu existuje pojišťovna, která u připojištění kola hradí jen polovinu z jeho ceny v případě odcizení. Většina z poškozených to zjistí, až když přijde na účtování. V některých výlukách pojistek domácnosti zase můžeme najít pasáže o tom, že pojištění se sice vztahuje i na jízdní kola, ale ta musí být uskladněna jen v prostorách, ke kterým má přístup pouze majitel. Výluky se tedy vztahují na společné prostory v domech, jako jsou typicky tzv. kolárny či kočárkárny.

Kolo je pojištěné ve sklepě, ale v kolárně již ne. Naštěstí tuto "drobnost" zdaleká nemá každá pojišťovna ve svých pojistných podmínkácch. 

Garážový paradox.

Některé situace, které mohou nastat, jsou zcela paradoxní. Dobrým příkladem je krádež sady zimních pneumatik, střešního nosiče nebo třeba GPS navigace z garáže. Když se odcizené věci nacházejí volně položené v garáži, vztahuje se na pojištění domácnosti. Jejich násilné odcizení z motorového vozidla je ale už z tohoto pojištění vyloučeno.

Je-li střešní nosič umístěn v garáži, je pojištěn v rámci domácnosti, pokud je umístěn na vozidle v garáži a chceme, aby se na něj vztahovalo nějaké pojištění, je potřeba mít k havarijnímu pojištění vozidel sjednané ještě připojištění příslušenství

Asistenční služby.

Vyplatí se podívat do podmínek vašeho havarijního pojištění či povinného ručení, co vše máte zdarma v případě přivolání smluvní asistenční služby pro vás a váš vůz. Většina pojišťoven asistenční službu zdarma zprostředkuje, pouze některé ale uhradí náklady na příjezd a práci. Použitý materiál pak platí vždy řidič vozu.

Neplatí, že výše uvedené absurdní situace nastanou v případě všech pojišťoven. Někdy jde jen o případ jedné dvou pojistek na českém trhu. Právě to ale potvrzuje, že pojistné produkty je potřeba pečlivě vybírat a číst pojistné podmínky včetně výluk nebo požádat o radu nezávislé odborníky

 

Zdroj: Broker Trust